Gevolgen alcohol

korte en lange termijn

Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Daar ben je je waarschijnlijk van bewust. Ongeveer 10% van de volwassenen kampt echter met een alcoholverslaving.Overmatig gebruik van alcohol heeft op korte en op lange termijn nadelige gevolgen. Worstel jij of iemand die je kent met het gebruik van alcohol? Met onze ambulante zorg lukt het wel om te stoppen.

➤ Plan jouw intake ➤ Doe de alcoholtest

  • Al 4000+ mensen gingen je voor
  • Zeer hoge cliënten tevredenheidsscore op ZorgkaartNederland (9,2)
  • Behandeling volledig vergoed (m.u.v. eigen risico)


Gevolgen alcohol op korte termijn

Op korte termijn is alcohol vooral gevaarlijk doordat je ondoordachte beslissingen maakt en je reactievermogen afneemt. Als er meer dan 5 glazen alcohol op een avond worden gedronken spreken we al van binge drinking. Op de korte termijn kunnen dit de gevolgen zijn van alcohol:


Gevolgen alcohol op de lange termijn

Op de lange termijn kan het langdurige en veelvuldige gebruik van alcohol grote risico’s opleveren voor je gezondheid. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal kan overmatig alcoholgebruik schade opleveren. Ernstige problemen ontstaan vaak in de mond, slokdarm, maag, lever, hart en bloedvaten, zenuwstelsel en de hersenen. Voordat dit soort problemen ontstaan is het belangrijk om hulp te zoeken.


Geestelijke gevolgen op de lange termijn

Schade aan de hersenen kan gevolgen hebben voor het geheugen, de concentratie en het kritisch kunnen denken. Ook is er kan of vervroegde dementie, de meest ernstige vorm is het Korsakovsyndroom. Er zijn ook psychische gevolgen. Als gevolg van drankmisbruik kunnen psychosen ontstaan zoals het delirium tremens en psychotische stoornissen met hallucinaties of wanen.


Sociale gevolgen van alcohol

Veel mensen die te veel alcohol drinken, krijgen grote problemen met familie, vrienden, werk en politie. Relaties komen onder druk te staan. Ook het werk wordt steeds meer verzuimd.


Voorkom de ernstige
gevolgen van alcohol

Tegenwoordig kun je met succes van je alcoholverslaving afkomen. Behandelingen van Trubendorffer zijn persoonlijk en erop gericht om het dagelijkse leven zo min mogelijk te ontwrichten. Wij kiezen voor intensieve, ambulante gespreksvoering met een vaste behandelaar. Deze gespreksvoering vindt plaats in onze kliniek, via telefoon, per e-mail en via beeldbellen. Daarnaast neem je deel aan groepstherapie en zelfhulpgroepen. Je slaapt gewoon thuis en wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk je normale activiteiten te blijven doen.

Behandeling bij Trubendorffer

De allereerste stap voor de behandeling van je alcoholverslaving is een afspraak maken voor een intake. Dat kan via ons gratis nummer 0800-999 999 8, of via het online intakeformulier. Je krijgt direct een persoonlijke cliënt coach toegewezen, die jouw aanspreekpunt blijft gedurende je gehele behandeling voor niet behandelinhoudelijke zaken. Onze intake office is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

☎ Bel 0800 - 999 999 8

”Categorie: Alcoholverslaving