zelfhulpgroepen bij alcoholmisbruik

zelfhulpgroep alcohol

Trubendorffer is al jaren gespecialiseerd in het behandelen van alcoholverslavingen. Wij richten ons op resultaat, waarbij diverse methoden onderdeel vormen van onze effectieve alcoholbehandeling. Een uiterst zorgvuldig samengestelde mix tussen face-to-face communicatie, e-health en het bezoek van zelfhulpgroepen boekt het beste resultaat bij onze cliënten op korte termijn.

➤ Plan jouw intake ☎ Bel 0800 - 999 999 8

  • Al 4000+ mensen gingen je voor
  • Zeer hoge cliënten tevredenheidsscore op ZorgkaartNederland (9,2)
  • Behandeling volledig vergoed (m.u.v. eigen risico)


Groepstherapie bij alchoholverslaving

Ook groepstherapie is een belangrijk onderdeel van onze behandeling. Het bezoeken van zelfhulpgroepen wordt gezien als essentieel voor het bereiken en continueren van onthouding en volledig herstel. We gaan dan ook uit van de bereidheid van de mensen die bij ons in behandeling komen, om een zelfhulpgroep te bezoeken.


Waarom een zelfhulpgroep bij misbruik van alcohol?

De neiging tot alcoholmisbruik is een chronische aandoening. Een remedie hiertegen speelt in op het chronische karakter van deze aandoening. Dat wil zeggen dat men tot in de lengte der dagen alert moet zijn op terugval. Vanuit die optiek is het essentieel om de beschikking te hebben over een structuur van zelfhulpgroepen en een netwerk van medestanders die men te allen tijde kan bezoeken.


Waar vind ik geschikte en relevante zelfhulpgroepen?

Wij verwachten dat je tijdens de behandeling ook naar geschikte en relevante zelfhulpgroep toegaat. Wij verwijzen je door naar deze groepen, die kosteloos zijn. Voorbeelden van alcohol zelfhulpgroepen zijn; de A.A., oftewel “Anonieme Alcoholisten” oftewel “Alcoholic Anonymous”.

Deze zelfhulpgroepen zijn autonoom en niet verbonden aan Trubendorffer. Wij doen alleen de toegeleiding naar deze zelfhulpgroepen. Wij stellen hiervoor lijsten met adressen en verdere details van zelfhulpgroepen ter beschikking.


Zelfhulpgroep voor familie

Er zijn speciale zelfhulpgroepen voor familie van de verslaafde. In deze zelfhulpgroep krijgt een partner, vriend of familielid zelf hulp in zijn of haar verwerkingsproces. Wij stellen hiervoor lijsten met adressen en verdere details van de zelfhulpgroep ter beschikking.

☎ Praat nu met een deskundige