Disclaimer

Trubendorffer

Hoewel Trubendorffer bij het produceren van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is. Trubendorffer is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, ondernomen op basis van de informatie op deze site. Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze site komen uitsluitend toe aan Trubendorffer. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trubendorffer.