CLIËNTENRAAD

van trubendorffer

Als je zorg nodig hebt, is het natuurlijk belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles voor jou als cliënt zo goed mogelijk geregeld is. Eén van de zaken, die hiervoor in de wet geregeld zijn, is dat jullie (cliënten) via de cliëntenraad mogen meepraten met het management van zorginstellingen over onderwerpen die jullie aangaan.

Ook Trubendorffer heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft onder andere instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid tijdens de behandeling. Dit betekent dat de leiding van de zorginstelling moet luisteren naar de cliëntenraad. Verder mag de cliëntenraad advies geven over bijvoorbeeld fusies, reorganisaties, verhuizingen en het beleid binnen Trubendorffer.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of ex-cliënten van Trubendorffer. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit twee leden, met een maximum van vijf leden. De cliëntenraad haalt hun informatie over kwaliteit van zorg bij de cliënten, door het organiseren van spreekuren op de diverse zorglocaties. De cliëntenraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De uitkomsten bespreekt de cliëntenraad met de directie.

De cliëntenraad heeft momenteel twee vacatures en komt daarom graag in contact met twee enthousiaste mensen waarvan in ieder geval één met secretariële vaardigheden. Heb je interesse om jezelf verder te ontwikkelen? Wil je toekomstgericht bezig zijn en in een veilige omgeving samenwerken? Wil je meedenken over betere zorg binnen Trubendorffer? Heb je secretariële vaardigheden of denk je op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren? Stuur dan een mailtje naar onderstaand emailadres.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de cliëntenraad, via hr@trubendorffer.nl.