Zorgprestatiemodel 2022

Samen voor betere zorg

Word je in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg(ggz)? Dan krijg je te maken met een nieuwe bekostiging.

De bekostiging van de ggz

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Het zorgprestatiemodel

Je behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg jij of jouw zorgverzekeraar betaalt.

Wat merk ik ervan?

De zorg die je krijgt verandert niet. Je kunt wel de rekening makkelijker controleren. Je kunt precies zien wie je tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijg je in 2021 een behandeling en loopt je behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert je zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen.

Vanaf 2022

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op je rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als je in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt je zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over je zorgvraag. Je zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms bepaalt je zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vind je terug op de rekening.

Goed om te weten

  • Bent je al in zorg en loopt je behandeling door in 2022? Dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig.
  • Let op als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als je behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar je zorgverlener (volledig) vergoedt.
  • De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Dit uitgangspunt heet ‘gepland is geleverd’. Trubendorffer werkt volgens dit uitgangspunt, wat betekent dat de tijd in de agenda alleen wordt aangepast als deze 15 minuten langer of korter is dan de geplande duur van het consult.
  • Heb je op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Wil je de bovenstaande informatie in zijn geheel nogmaals doorlezen? Download dan hier de folder in het Nederlands of Engels.