Zorgprestatiemodel 2022

Samen voor betere zorg

In 2022 gaat Trubendorffer over op het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het ZPM is een landelijk model voor prestatiebekostiging, waarbij “prestaties” bepalen welke vergoeding de zorgaanbieder ontvangt voor de verleende zorg. Dit model zal van toepassing zijn op de gehele GGZ.

Het ZPM biedt diverse voordelen, zoals onder andere duidelijke facturen, die makkelijk te controleren zijn door cliënt en zorgverzekeraar. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor innovatie en verlaging van de administratieve lasten.

Eind 2020 is Trubendorffer reeds gestart met de voorbereidingen. Dit om de overgang per 1 januari 2022 zo soepel en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. In de loop van het jaar zullen we onze cliënten informeren over de veranderingen en wat dit precies voor hen betekent.

Vragen hierover kun je stellen via clientsupport@trubendorffer.nl.