Klachten

afhandeling

Integer en zorgvuldig op zoek naar de oplossing van jouw klacht

Verslavingsinstelling Trubendorffer en haar medewerkers zetten zich dagelijks maximaal in om kwalitatief goede zorg aan jou als cliënt te verlenen. Toch kunnen dingen mis gaan of anders verlopen dan verwacht. Je bent niet tevreden over de zorg en hebt een klacht die je kenbaar wilt maken.

Het is de intentie van Trubendorffer en haar medewerkers om klachten integer en zorgvuldig te behandelen. Samen met jou wordt gezocht naar een passende oplossing. Jouw privacy is daarbij natuurlijk gewaarborgd. We proberen jouw klacht zo snel en zo informeel mogelijk op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan volgt een formele behandeling. Trubendorffer hanteert een schriftelijk klachtenreglement.

Download klachtenreglement

 

A: Informele klachtbehandeling
* Probeer eerst samen met je behandelaar het probleem op te lossen.
Ontevredenheid kun je het best direct bespreken met jouw behandelaar. Schroom niet, een open en direct gesprek kan veel duidelijkheid geven. Samen met de behandelaar en indien gewenst met zijn of haar leidinggevende komen we op een snelle en prettige manier tot een oplossing en eventueel herstel van vertrouwen.

* Schakel hierna de klachtenfunctionaris in.
Mocht het direct bespreken van jouw ontevredenheid of klacht bij de behandelaar niet lukken, dan kun je de klachtenfunctionaris van Trubendorffer inschakelen. Deze onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de bemiddeling en behandeling van jouw klacht binnen Trubendorffer. Je kunt bij onze klachtenfunctionaris terecht voor vragen en advies over jouw rechten en klachtmogelijkheden. Samen kun je bepalen op welke wijze jouw klacht behandeld wordt. De klachtenfunctionaris streeft er naar om samen met jou en met degene over wie de klacht gaat tot een gezamenlijke oplossing van de klacht te komen. De klachtenfunctionaris rondt de gehele interne en informele klachtenbehandeling met jou af.

B: Formele klachtbehandeling
* Je kunt om een formeel oordeel vragen aan de general manager
Ben je als cliënt niet tevreden over het resultaat van de informele klachtbehandeling dan kun je de general manager van Trubendorffer schriftelijk verzoeken om binnen zes weken een oordeel te geven over jouw klacht.

* Je kunt je hierna zo nodig wenden tot de Geschillencommissie
Ben je hierna nog steeds ontevreden en wens je de klacht door te zetten, dan wordt de klacht een geschil dat je vervolgens schriftelijk voor kan leggen aan de Geschillen commissie GGZ in Den Haag. De Commissie kan een bindend advies afgeven over het geschil.

Contactgegevens:

Klachtenfunctionaris:
Per e-mail: klachten@trubendorffer.nl
Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jouw klacht(en) en wat je wilt bereiken met het indienen van je klacht. Download hier ons klachtenformulier. Als je het formulier invult, kunnen we snel overleggen over verdere stappen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het ingevulde formulier neemt de klachtenfunctionaris contact met je op.

Geschillencommissie Zorg:
Bereikbaar via deze website

General manager Trubendorffer:
Tilanusstraat 8c, 1091 BH Amsterdam.