Thiamine

en alcohol

Thiamine, beter bekend als vitamine B1, kan voorgeschreven worden aan patiënten met een alcoholverslaving. Meestal krijgen zij te weinig vitamine B1 binnen, wat onder andere kan leiden tot hallucinaties, geheugenproblemen en coördinatieproblemen. Deze thiamine tekort symptomen zijn eenvoudig te behandelen door het direct toedienen van thiamine bij alcoholisme.

Als huisarts komt het regelmatig voor dat u de eerste bent die opmerkt dat uw patiënt een alcoholverslaving heeft. Thiamine voorschrijven kan waardevol zijn, maar daarnaast is een behandeling nodig om de alcoholverslaving bij de oorzaak aan te pakken. Bij Trubendorffer bieden we professionele, ambulante hulp die de slagingskans van de behandeling vergroot en het risico op een terugval verkleint. Vraag gerust om meer informatie over een verwijzing of verwijs uw patiënt direct door. Aanmelden is heel eenvoudig via ZorgDomein.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega


Waarom thiamine bij alcohol?

Vitamine B1 is belangrijk voor het lichaam. Het is onder andere nodig om energie uit voedingsmiddelen te halen. Daarnaast zorgt het ervoor dat hersenen, zenuwen en spieren goed kunnen functioneren. Een mens dient vitamine B1 binnen te krijgen via voedsel, want het lichaam maakt dit niet zelf aan. Gezond eten helpt hierbij. Maar voor patiënten die te veel alcohol drinken, is gezond eten niet voldoende. Zij lopen grote kans op een tekort aan vitamine B1. Daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Overmatig alcoholgebruik:

  • zorgt voor minder eetlust, waardoor de patiënt minder vitaminen binnenkrijgt;  
  • verstoort de opname van vitamine B1 in de darmen; 
  • vergroot de uitscheiding van vitamine B1 in de urine; 
  • zorgt voor extra verbruik van vitamine B1 bij de afbraak van alcohol;  
  • kan leiden tot leverbeschadiging, waardoor er een minder grote voorraad vitamine B1 wordt opgeslagen in de lever. 

Een tekort aan vitamine B1 heeft ernstige gevolgen. Thiamine tekort symptomen zijn onder andere:

  • hersenaandoeningen; 
  • geheugenproblemen; 
  • coördinatieproblemen; 
  • hallucinaties; 
  • in coma raken. 

Deze symptomen zijn eenvoudig te behandelen door direct thiamine toe te dienen.


Thiamine dosering alcohol

Thiamine is verkrijgbaar als thiamine injectie (100 mg/ml of ampul van 1 ml) of tablet (25, 50 of 100 mg) (Farmacotherapeutisch Kompas). De thiamine dosering bij alcohol moet voorgeschreven en gecontroleerd worden door een gekwalificeerde arts.  

Volgens de NHG-standaard ‘Problematisch alcoholgebruik’ (2014) is het advies om 4 keer per dag 25 mg thiamine te laten gebruiken, ook als de patiënt nog drinkt. Na het stoppen van alcoholinname en als de patiënt weer een goed voedingspatroon aanhoudt, kan de thiamine dosering afgebouwd worden door elke week 1 tablet minder in te laten nemen. Is orale medicatie niet mogelijk? Geef dan een thiamine injectie (1 keer per dag 100 mg) en ga daarna over op orale medicatie. Raadpleeg het thiamine alcohol protocol voor het juist toedienen van een thiamine injectie. 


Thiamine en alcoholisme

Thiamine kan voorgeschreven worden wanneer de patiënt een patroon van veel alcohol drinken in korte tijd heeft ontwikkeld (binge-drinken), maar wordt ook voorgeschreven aan patiënten die al langere tijd alcoholproblemen hebben. Omdat thiamine alcoholisme niet verhelpt, is een psychosociale behandeling noodzakelijk. Op die manier herstelt uw patiënt op een veilige manier van de alcoholverslaving.


Verwijs uw patiënt door naar Trubendorffer

Trubendorffer biedt een ambulante behandeling waarbij uw patiënt werkt aan de alcoholverslaving op psychisch gebied. Deze methode is uniek en effectief, omdat de patiënt thuis blijft wonen en regelmatig naar één van onze behandellocaties komt. Samen met de patiënt passen we het geleerde direct toe in het dagelijks leven. Dat is goed voor het herstel en het verkleint de kans op een terugval. Wilt u een mogelijke doorverwijzing bespreken? Neem dan contact op met onze medewerkers. Zij helpen u graag. Of verwijs uw patiënt meteen door naar Trubendorffer via ZorgDomein.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega