Alcoholintoxicatie

Bij overmatige alcoholconsumptie

Alcoholintoxicatie, ofwel een alcoholvergiftiging, wordt veroorzaakt door overmatige alcoholconsumptie in korte tijd. Symptomen van alcoholintoxicatie zijn onder andere een uitgelaten stemming, desoriëntatie en een labiele stemming. In ernstige gevallen kan het leiden tot coma, stupor en ademhalingsstoornissen. Bij een alcoholintoxicatie is het noodzakelijk dat de patiënt onmiddellijk stopt met het drinken van alcohol. Ligt er een alcoholverslaving aan ten grondslag, dan heeft de patiënt professionele verslavingszorg nodig.

Denkt u dat uw patiënt een alcoholverslaving heeft? Alcoholintoxicatie kan voorkomen worden door het tijdig signaleren en aanpakken van een alcoholverslaving. Bij Trubendorffer helpen we op een professionele wijze bij het stoppen met alcohol. Het gaat om ambulante hulp, dus we nemen de patiënt niet op. Neem voor informatie over een verwijzing contact op met één van onze deskundigen via ons intercollegiaal nummer. Of meld uw patiënt direct aan voor een behandeling bij Trubendorffer via ZorgDomein.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega


Acute alcoholintoxicatie door overmatig alcoholgebruik

Alcoholintoxicatie kan voorkomen bij patiënten met een alcoholverslaving. Door overmatig alcoholgebruik in korte tijd wordt de concentratie alcohol in het bloed zo hoog dat iemand bewusteloos en in coma kan raken. Omdat alcohol een verdovend middel is, kan het uiteindelijk ook het zenuwstelsel verdoven. Hierdoor raken de ademhalingscentra verlamd en dit kan leiden tot een dodelijke afloop. Alcoholintoxicatie en bloeddruk houden ook verband met elkaar. Van alcohol drinken krijg je een hoge bloeddruk en dat vergroot het risico op een hartinfarct of een beroerte. Of iemand een alcoholintoxicatie oploopt, hangt af van verschillende factoren zoals geslacht, gewicht, hersenvolume en ervaring met drank. Ethanol is de meest bekende alcohol en zit bijvoorbeeld in bier en wijn. Daarom kan er bij uw patiënt ook sprake zijn van ethanol intoxicatie.


Alcoholintoxicatie: behandeling

Acute alcoholintoxicatie herstelt spontaan, maar het kan leiden tot bewustzijnsdaling en ademhalingsdepressie. In dat geval is een alcoholintoxicatie behandeling in het ziekenhuis nodig. Om acute alcoholintoxicatie in de toekomst te voorkomen, is het noodzakelijk dat uw patiënt stopt met alcohol drinken. Bij een alcoholverslaving kan dit lastig zijn. Bespreek daarom samen met uw patiënt welke vorm van verslavingszorg geschikt is en verwijs uw patiënt daarna direct door.


Verwijs uw patiënt door naar Trubendorffer

Trubendorffer biedt ambulante hulp (hulp zonder opname) bij verslavingen. Onze deskundige psychologen helpen patiënten hun alcoholverslaving te erkennen en aan te pakken. De alcoholintoxicatie behandeling vindt plaats in de vertrouwde omgeving van patiënten. Zij blijven dus thuis wonen en komen wekelijks naar één van de behandellocaties. Op die manier passen de patiënten het geleerde direct toe in hun dagelijks leven, want daar ligt de grootste verleiding van alcohol op de loer. Het implementeren van nieuwe routines vergroot niet alleen de slagingskans van de behandeling, het verkleint ook de kans op een terugval. Wilt u de situatie van uw patiënt en een eventuele doorverwijzing bespreken? Bel dan gerust met één van onze deskundigen via het intercollegiale nummer.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega