Polyneuropathie alcohol

Verslaving

De kans op hersenbeschadiging is groot bij patiënten die langdurig overmatig alcohol consumeren. Alcohol kan (poly)neuropathie veroorzaken, waarbij het zenuwstelsel beschadigd raakt. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het zenuwstelsel in het gehele lichaam. Bij polyneuropathie door alcohol zijn niet enkel de gevoelszenuwen, maar ook de motorische zenuwen in het lichaam beschadigd.

Heeft uw patiënt polyneuropathie en is alcohol de oorzaak? Als de patiënt een alcoholverslaving heeft is verslavingszorg noodzakelijk. Trubendorffer biedt ambulante hulp bij patiënten met een verslaving. De patiënt blijft in de thuisomgeving wonen en bezoekt regelmatig een van onze behandellocaties. Onze deskundigen helpen u graag met het beoordelen of een behandeling voor uw patiënt nodig is. Neem dagelijks contact op via ons intercollegiaal nummer of meld uw patiënt direct aan via ZorgDomein.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega


Ontstaan van polyneuropathie door alcohol

Alcoholische neuropathie ontstaat door het langdurig overmatig drinken van alcohol. Alcohol tast de leverfunctie aan, waardoor giftige stoffen zich in de lever ophopen. Deze giftige stoffen tasten op de lange termijn het zenuwstelsel aan. Ook hebben alcoholisten meestal een eenzijdig en ongezond eetpatroon. Hierdoor kan op den duur een ernstig tekort aan thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2) en magnesium ontstaan. Een vitaminegebrek vergroot de kans op (poly)neuropathie. Alcohol hoeft niet altijd de oorzaak te zijn. Deze aandoening kan ook ontstaan als gevolg van diabetes.


Alcoholische neuropathie: symptomen

(Poly)neuropathie veroorzaakt door alcohol is in sommige gevallen pas merkbaar nadat het alcoholgebruik is gestopt. De symptomen hangen af van de mate waarin het zenuwstelsel beschadigd is. Veelvoorkomende symptomen van alcoholische neuropathie zijn:

  • Verminderd gevoel in de ledematen: voornamelijk in de voeten of handen kan een ‘slapend’ gevoel optreden. 
  • Pijnlijke tintelingen: het lichaam voelt prikkelig en branderig aan. 
  • Autonome stoornissen: de huid verkleurt en er ontstaan sneller kloven. Een gladde, glimmende of dunne huid is ook veelvoorkomend. 
  • Snel zweten en koud gevoel 
  • Pijn aan de benen 

Dunne-vezelneuropathie en perifere neuropathie door alcohol

Bij polyneuropathie door alcohol ervaart de patiënt tevens pijnlijke krampen en gevoelige arm- en beenspieren. Er bestaan verschillende vormen van polyneuropathie. Zo ontstaat dunnevezel-neuropathie ook door alcohol. Dunne-vezelneuropathie is een vorm van polyneuropathie waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren. Perifere neuropathie door alcohol betekent dat vooral het perifere zenuwstelsel is beschadigd. Hierdoor ervaart de patiënt vooral klachten door de uiteinden van de lange zenuwen in het lichaam.


Polyneuropathie door alcohol: behandeling en herstel

Treedt polyneuropathie op door alcoholgebruik bij uw patiënt, dan is het raadzaam dat de patiënt stopt met het nuttigen van alcohol. Meestal is de patiënt al lange tijd afhankelijk van alcohol, waardoor de juiste verslavingszorg extra belangrijk is. Vitaminedeficiëntie vergroot de kans op polyneuropathie door alcohol. Aanpassingen in het voedingspatroon zijn daarom noodzakelijk. Het is onbekend of de klachten significant verminderen of verdwijnen als de patiënt stopt met het consumeren van alcohol. De prognose van alcoholische neuropathie is dat klachten soms blijvend zijn en dat symptomen niet altijd (volledig) verdwijnen.


Uw patiënt doorverwijzen naar Trubendorffer

Trubendorffer biedt ambulante hulp bij verslaving. Ambulante hulp betekent dat de patiënt thuis kan blijven wonen tijdens de behandeling en een van onze behandellocaties regelmatig bezoekt. Dit is een unieke behandeling die weinig andere klinieken aanbieden. Onze behandelingen voor verslaving zijn bewezen effectief en geven minder kans op terugval. Wij pakken niet alleen de verslaving zelf aan, maar ook onderliggende problematiek en dubbele diagnose. Trubendorffer helpt meer dan 1.500 cliënten per jaar en onze behandelingen worden buiten het eigen risico volledig vergoed door de zorgverzekering. Wilt u uw patiënt doorverwijzen? Dat kan eenvoudig via ZorgDomein of ons telefoonnummer. Onze deskundigen staan dagelijks voor u klaar en geven graag advies bij twijfel over een geschikte behandeling.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega