Detoxificatie

Bij verslavingsproblematiek

Wanneer patiënten kampen met een verslaving aan drugs, medicijnen of alcohol komt detoxificatie vaak ter sprake. Maar wat is detoxificatie? Detoxificatie is het proces van lichamelijk afkicken door het lichaam te ontgiften van het verslavende middel. Een detoxificatie-behandeling gebeurt altijd onder medisch toezicht.

Afhankelijk van de ernst van de verslaving is een detoxificatie nodig. In dat geval verwijzen wij u door naar onze ketenpartner Fundamentum, specialist op het gebied van detoxificatie. Detoxificeren is zeker niet altijd nodig voor het behandelen van een verslaving. Soms kan de patiënt ook zonder een detoxificatie afkomen van een verslaving. Bij Trubendorffer helpen we meer dan 1.500 cliënten per jaar in de strijd tegen hun verslaving. Onze unieke ambulante methode is bewezen effectief en wordt volledig vergoed door de zorgverzekering (met uitzondering van het eigen risico).

Mocht het nodig zijn voor de patiënt om wel een detoxificatie van alcohol of detoxificatie van drugs te ondergaan, kan de patiënt na de behandeling bij Fundamentum de behandeling ambulant voortzetten bij Trubendorffer om definitief van de verslaving af te komen. Bel intercollegiaal met een van onze verslavingsdeskundigen voor overleg over een eventuele doorverwijzing van uw patiënt. U kunt contact opnemen met Fundamentum wanneer detoxificatie van alcohol, drugs of medicatie de geschikte behandeling is voor uw patiënt.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega


Ambulante zorg of klinische detoxificatie

Bij Trubendorffer geloven we in het stoppen met het verslavende middel in de vertrouwde omgeving. Bij ambulante verslavingszorg bezoekt de patiënt een behandellocatie om vervolgens weer naar huis te gaan. Zo wordt de patiënt geconfronteerd met het dagelijks leven en zal deze de geleerde technieken direct in de praktijk toepassen. Dit vermindert de kans op terugval. Ook is deelname aan zelfhulpgroepen een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Trubendorffer.

Bij opname in een kliniek kickt de patiënt af in een andere omgeving dan thuis en zal de patiënt na detoxificatie de overgang naar de eigen leefomgeving moeten maken. Dit vormt soms een uitdaging. Uiteraard kan klinische detoxificatie of een combinatie van detoxificatie en ambulante behandeling in sommige gevallen wel de juiste aanpak zijn. Dit hangt onder meer af van het middel en de ernst van de verslaving.


Trubendorffer adviseert over wel of geen detoxificatie

Neem contact op met een van onze deskundigen als u meer wilt weten over onze ambulante behandelmethode en eventuele doorverwijzing via ZorgDomein. Wij overleggen graag met u over de best mogelijke aanpak van de verslaving van uw patiënt.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega