ADHD en verslaving

Wat u als huisarts kunt doen

Heeft uw patiënt ADHD en een verslaving? De kans op verslaving bij patiënten met ADHD is groter. Bijna een kwart van de patiënten die verslavingszorg ontvangen heeft ADHD (Trimbos-instituut). Er zijn verschillende verklaringen voor het feit dat patiënten met ADHD een vergrote kans hebben om verslaafd te raken aan middelen en alcohol. Trubendorffer biedt kennis en advies over wat u als huisarts kunt doen om uw patiënt te helpen.

Vermoedt u dat uw patiënt met ADHD een verslaving heeft? Trubendorffer biedt ambulante zorg bij volwassenen met een verslaving. Wij helpen en adviseren huisartsen, POH-GGZ en overige GGZ-instellingen door heel Nederland. Zo weet u of een behandeling nodig is en hoe u uw patiënt eenvoudig aanmeldt of doorverwijst. Via ZorgDomein meldt u uw patiënt direct aan voor een behandeling.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega


ADHD en middelengebruik

‘Attention-Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD) kenmerkt zich door een aandachtstoornis, impulsiviteit en hyperactiviteit. De stoornis komt ook voor zonder hyperactiviteit en wordt dan ADD genoemd. Patiënten met ADHD zijn vatbaarder voor een verslaving dan patiënten zonder ADHD. Een samenhang tussen ADHD en verslaving heeft mogelijk te maken met genetische aspecten en veelvoorkomende karaktereigenschappen. Impulsiviteit speelt bijvoorbeeld een grote rol. Hoe impulsiever de patiënt, hoe minder remmingen en hoe groter de kans op middelen- en alcoholgebruik wat kan resulteren in een verslaving bij ADHD-patiënten. Daarnaast is een verslaving bij patiënten met ADHD vaak complexer en chronischer dan bij patiënten zonder ADHD.

Alcohol en ADHD

Patiënten met ADHD hebben ook een verhoogde kans op alcoholverslaving dan patiënten die geen ADHD hebben. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf alcoholverslaafden ADHD heeft (Alcohol onder controle). Het blijkt dat 17% tot 45% van de patiënten met ADHD een alcoholprobleem ontwikkelt (Alcohol hulp). Patiënten met ADHD en een verslaving hebben meestal meer moeite om te stoppen. Ook treden er mogelijk meer bijwerkingen op wanneer alcohol gecombineerd wordt met medicijnen zoals methylfenidaat en dexamfetamine. Daarnaast vermindert alcohol de werking van de medicatie. De combinatie van alcohol en ADHD veroorzaakt op termijn vaak meer rusteloosheid en concentratieproblemen.


Patiënt met ADHD en een verslaving doorverwijzen

Patiënten met ADHD en een verslaving hebben vaak meer moeite om grip te krijgen op hun verslaving. Onderzoekt u welke verslavingsbehandelingen mogelijk geschikt zijn voor uw patiënt? Trubendorffer helpt patiënten in de eigen omgeving van hun verslaving af. De patiënt blijft in de eigen omgeving wonen en bezoekt regelmatig één van onze behandellocaties voor behandeling. Patiënten met ADHD profiteren van een behandeling in hun thuisomgeving, omdat zij gevoeliger reageren op een onbekende, nieuwe omgeving. Een afkickkliniek is hierdoor minder geschikt. Ambulante hulp heeft minder impact op het dagelijks leven dan een klinische opname en de behandelstappen zijn eenvoudiger te integreren.

Heeft u gezamenlijk besloten om de patiënt aan te melden voor de ambulante behandeling bij Trubendorffer? Dan verwijst u de patiënt door middels een verwijsbrief of meldt u de patiënt eenvoudig aan via ZorgDomein. Wellicht twijfelt u nog of Trubendorffer de geschikte zorgverlening voor uw patiënt biedt. Het is logisch als u nog vragen heeft of meer informatie wilt. Onze deskundigen staan voor u klaar om te overleggen en geven graag advies over een eventuele doorverwijzing. Bereik ons dagelijks op ons intercollegiaal nummer. We helpen u graag met het doorverwijzen van patiënten met ADHD en een verslaving.
☎ Bel 0800 - 999 999 8