Intoxicatie

Medicatie

Intoxicatie, ofwel vergiftiging, ontstaat door een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof in het lichaam. Bij overdosering van medicatie spreken we van intoxicatie met medicatie (medicijnvergiftiging). Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een orgaanfunctiestoornis of een verkeerd voorgeschreven dosis. Is er sprake van een opzettelijke vergiftiging? Dan ligt er mogelijk een medicijnverslaving aan ten grondslag. In dat geval heeft een patiënt professionele verslavingszorg nodig.

Vermoedt u dat uw patiënt een medicijnverslaving heeft? Intoxicatie met medicatie kan voorkomen worden door het tijdig signaleren en aanpakken van een medicijnverslaving. De professionals bij Trubendorffer helpen daarbij met ambulante hulp. We nemen de patiënt dus niet op. Afhankelijk van de ernst van de verslaving, het middel en het gebruikspatroon volgen patiënten met een middelenverslaving voorafgaand aan de behandeling bij Trubendorffer een detox bij ketenpartner Fundamentum. Neem voor een verwijzing contact op met één van onze deskundigen via ons intercollegiaal nummer. Of meld uw patiënt direct aan voor een behandeling bij Trubendorffer via ZorgDomein.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega


Acute toxiciteit door overmatig medicijngebruik

Een patiënt kan een dusdanige dosis van een medicijn krijgen of nemen, dat er klachten en medicijnvergiftiging symptomen ontstaan. Denk aan jeuk, pijn of een droge mond, maar ook aan ademhalingsproblemen, hartritmestoornissen of bewusteloosheid. We spreken dan van intoxicatie met medicatie. Vaak leidt dit scenario tot acute toxiciteit. Acute medicijnvergiftigingen zijn onder te verdelen in accidentele (per ongeluk) en intentionele (opzettelijke) vergiftigingen. In het tweede geval probeert de patiënt zichzelf te vergiftigen met een overdosering van medicatie, ook wel auto intoxicatie genoemd. Dit kan gebeuren omdat de patiënt psychische problemen heeft.


Intoxicatie met medicatie: behandeling

Is er sprake van acute toxiciteit, dan is het noodzakelijk dat uw patiënt direct stopt met het gebruik van de medicijnen. Bij een lichte intoxicatie is in principe geen behandeling nodig. De medicijnvergiftiging symptomen zijn mild en verdwijnen vanzelf. Gaat het om een matige of ernstige vergiftiging? Dan moet een patiënt doorgaans opgenomen worden in het ziekenhuis. Bij een medicijnverslaving kan stoppen met medicijngebruik lastig zijn. Hiervoor is verdere behandeling nodig. Bespreek in dat geval met uw patiënt wat een geschikte vorm van verslavingszorg is en verwijs uw patiënt daarna door. Dit kan eenvoudig online via ZorgDomein.


Verwijs uw patiënt door naar Trubendorffer

Trubendorffer biedt ambulante hulp bij verslaving en dubbele diagnose. Dit doen we al jaren, dus uw patiënt is bij ons in vertrouwde handen. Voorafgaand aan de behandeling wordt bij verslaving aan medicatie eerst een detoxbehandeling bij ketenpartner Fundamentum gevolgd. Daar wordt onder medische begleiding het lichaam ontgift, waarna de behandeling bij Trubendorffer voortgezet kan worden. Een geïntoxiceerde patiënt nemen wij niet op,  de behandeling vindt plaats terwijl de patiënt in de thuisomgeving blijft wonen. De patiënt komt iedere week naar één van onze behandellocaties voor sessies. Door deze werkwijze zijn de behandelingen beter afgestemd op de privésituatie en het uitvoeren van nieuwe routines in het dagelijks leven staat centraal. Hierdoor is de slagingskans van de behandeling groter en de kans op een terugval kleiner. Wilt u een eventuele doorverwijzing bespreken? Bel dan gerust met één van onze deskundigen via het intercollegiale nummer.

➤ Aanmelden via Zorgdomein ☎ Bel met een collega