Verslaafd aan eten

Hoe komt het en wat kun je ertegen doen?

Wanneer ben je verslaafd aan eten? Een eetverslaving houdt in dat je obsessief bezig bent met je voeding en gewicht. Je hebt geen controle meer over je eetgedrag en voelt je verslaafd aan eten. Als dit gedrag lange tijd aanhoudt, ontwikkel je een eetstoornis.

Eetstoornissen komen in verschillende varianten voor. Bekende eetstoornissen zijn boulimia en anorexia (bij anorexia bieden we geen behandeling en bij boulimia alleen indien er geen sprake is van purgeren). Minder bekend is binge eating disorder (BED), ook wel eetbuistoornis genoemd. Bij deze stoornis kun je binnen korte tijd heel veel eten terwijl je het andere moment weer wil stoppen met eten en op je gewicht wil letten. Deze tegenstrijdigheid is kenmerkend bij een eetverslaving.

Een eetbuistoornis komt relatief vaak voor. Nederland telt ongeveer 160.000 mensen die lijden aan BED. Dat lijkt veel en dat is het ook. BED komt 30 keer vaker voor dan anorexia en 7 keer vaker dan boulimia. Helaas duurt het vaak erg lang voordat iemand die zich verslaafd voelt aan eten, hulp zoekt. Dit komt meestal door onwetendheid. Niet alleen van de patiënt zelf, maar ook van diens omgeving en zélfs van artsen. Deze pagina hebben we opgesteld om meer informatie te geven over eetverslavingen.

➤ Plan jouw intake ☎ Bel 0800 - 999 999 8

  • Al 4000+ mensen gingen je voor
  • Zeer hoge cliënten tevredenheidsscore op ZorgkaartNederland (9,2)
  • Behandeling volledig vergoed (m.u.v. eigen risico)


Binge eating disorder

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, heb je bij een eetverslaving niet een continue drang om te eten. Als je lijdt aan BED, heb je juist te maken met oncontroleerbare eetbuien. Deze eetbuien hoeven niet elke dag voor te komen, ook niet elke week, maar zeker wel frequent om je daadwerkelijk verslaafd te voelen aan eten.


Hoe raak je verslaafd aan eten?

Een eetverslaving sluipt er vaak ongemerkt in. Overmatig eten kan het gevolg zijn van stress, woede of andere intense emoties. Eten voelt dan als een troost.

Ook de druk vanuit de huidige maatschappij kan een rol spelen. Tegenwoordig moet iedereen gezond leven en een fit lichaam hebben. Als je je verslaafd voelt aan eten, kan deze sociale druk juist contraproductief werken. Je gaat nog meer eten en raakt verder verstrikt in je eetstoornis. Vanaf het moment dat je de regie kwijtraakt over je eetgedrag, spreken we van een eetverslaving.


Een eetverslaving herkennen

Een eetverslaving is helaas lastig te herkennen. Anders dan veel mensen denken, hoeft iemand die verslaafd is aan eten niet per se overgewicht te hebben. Door compensatiegedrag als vasten, purgeren, laxeren en/of excessief sporten, heeft iemand die verslaafd is aan eten vaak een normaal gewicht. Wanneer er van purgeren sprake is bieden wij helaas geen behandeling.

Denk jij verslaafd aan eten te zijn? Er zijn een aantal kenmerken die op een eetverslaving kunnen duiden:

  • eten staat in jouw leven centraal. Je hebt hierin allerlei vaste rituelen zoals het kopen van eten bij een bepaalde winkel en het plannen van eetbuien. Afspraken moeten hiervoor wijken
  • je verwaarloost de mensen om je heen
  • je hebt een negatieve kijk op jezelf. Door je eetbuien ontstaat een nog lager zelfbeeld
  • je kampt met fysieke klachten zoals vermoeidheid, een tekort aan vitamines/mineralen en een uitgezette maag
  • je kunt zelfs in de financiële problemen geraakt zijn door het bekostigen van je eetverslaving

Wat kun je tegen een eetverslaving doen?

Verslaafd zijn aan eten is net zoiets als een verslaving aan alcohol of drugs. Er is ook sprake van dwangmatig handelen, vaak als gevolg van onderliggende psychische of emotionele problemen. Bovendien ben je de controle kwijt en draait alles in je leven om eten. Als je je verslaafd voelt aan eten ben je gebaat bij professionele hulp. Je kunt hiervoor Trubendorffer benaderen voor meer informatie over eetverslavingen. Wij bieden geen behandeling voor anorexia en ook niet voor boulimia wanneer er sprake is van  purgeren.

☎ Bel 0800 - 999 999 8