Bel mij terug

Trubendorffer stelt zich ten doel mensen die kampen met een verslaving zo goed mogelijk te informeren en behandelen. Daartoe maakt zij onder meer gebruik van deze website, waarmee zij personen in staat stelt contact met haar op te nemen. Wanneer je er zelf niet meer uitkomt, heb je professionele hulp nodig. Trubendorffer werkt uitsluitend met professionele deskundigen, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij weten wat er komt kijken bij het afkicken van een verslaving en wat je eraan kunt doen om terugval te voorkomen. Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 24 uur contact met je op. Wij vragen deze gegevens om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen tijdens onze eerste contactmoment.

Klik hier om het volledige privacy reglement Trubendorffer in PDF format te downloaden.

Jouw telefoonnummer


Verslaving

Vestiging


Naam

E-mailadres
optioneel

Opmerkingen
optioneel

Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze privacy reglement.
Annuleer
Afspraak maken

Trubendorffer stelt zich ten doel mensen die kampen met een verslaving zo goed mogelijk te informeren en behandelen. Daartoe maakt zij onder meer gebruik van deze website, waarmee zij personen in staat stelt contact met haar op te nemen. Wanneer je er zelf niet meer uitkomt, heb je professionele hulp nodig. Trubendorffer werkt uitsluitend met professionele deskundigen, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij weten wat er komt kijken bij het afkicken van een verslaving en wat je eraan kunt doen om terugval te voorkomen. Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 24 uur contact met je op. Wij vragen deze gegevens om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen tijdens onze eerste contactmoment.

Klik hier om het volledige privacy reglement Trubendorffer in PDF format te downloaden.

Jouw mailadres


Verslaving

Vestiging


Naam

Telefoonnummer
optioneel

Opmerkingen
optioneel

Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze privacy reglement.
Annuleer

behandeling eetstoornis

Bevrijd jezelf van je eetstoornis, ga in behandeling

De behandeling van een eetstoornis omvat meer dan het aanleren van een gezonder eetpatroon. Als je lijdt aan een eetstoornis, is er vaak meer aan de hand dan alleen onzekerheid over je lichaam en gewicht. Het kan een reactie zijn op stress, woede en/of emotionele pijn. Daarom is het voor duurzaam herstel belangrijk dat er tijdens de behandeling van je eetstoornis ook naar de onderliggende oorzaken wordt gekeken.
➤ Plan jouw intake ☎ Bel nu met een deskundige

  • Wij helpen meer dan 1.000 cliënten per jaar
  • Zeer hoge cliënten tevredenheidsscore (8,7)
  • Behandeling volledig vergoed

Oorzaken eetstoornis

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat een eetstoornis veroorzaakt. Ook is niet duidelijk waarom de één wel een eetstoornis ontwikkelt en de ander niet. Hetzelfde
geldt voor de behandeling van een eetstoornis. Die verschilt ook per persoon. Er zijn wel risicofactoren bekend die mensen kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van een eetstoornis:

  • erfelijkheid en aanleg
  • opvoeding
  • puberteit en adolescentie
  • ontwikkeling van de persoonlijkheid
  • omgevingsfactoren
  • lichamelijke aanleg
  • sociale en culturele aspecten

Erfelijkheid en aanleg

Er is onderzoek waaruit enig bewijs naar voren komt dat erfelijkheid en aanleg een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een eetstoornis. Toch wegen deze factoren vaak onvoldoende zwaar om daadwerkelijk een eetstoornis te ontwikkelen. Daarvoor zijn er meestal ook andere (omgevings-)factoren in het spel.
Ook kunnen karaktereigenschappen die al bij de geboorte aanwezig zijn aanleiding geven tot het ontwikkelen van een eetstoornis. Veel mensen met een eetstoornis zijn bijvoorbeeld extreem gevoelig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Deze karaktereigenschappen kunnen bij tegenslag leiden tot gevoelens van machteloosheid, schuld en frustratie. Om hiermee te dealen, kan dit ontaarden in een eetstoornis.


Opvoeding

Soms spelen gewicht en uiterlijk een belangrijke rol binnen het gezin. Dan leer je al van jongs af aan dat het beter is om slank te zijn. En als presteren erg belangrijk wordt gevonden, leer je bewust of onbewust dat alleen het beste wordt gewaardeerd. Wat je doet, wordt dan belangrijker dan wie je bent. Waardering en acceptatie van jezelf en anderen wordt afhankelijk van externe factoren in plaats van wie jij bent als persoon.

Ten slotte kan emotieregulatie ook een rol spelen bij het ontwikkelen van een eetstoornis. Als jou van kleins af aan wordt geleerd dat het laten zien van emoties een teken van zwakte is, kan het een tweede natuur geworden zijn om emoties op te kroppen. Je zult een andere uitweg zoeken om emotionele spanningen kwijt te raken of te onderdrukken, namelijk door obsessief bezig te zijn met (niet) eten en gewicht.


Puberteit

Eetstoornissen ontstaan vaak in de puberteit, als er op allerlei gebieden dingen veranderen. Deze fase brengt veel onzekerheden met zich mee, onder andere over het uiterlijk. De overgang naar volwassenheid vraagt veel van jongeren, zoals het ontwikkelen van het vermogen om gelijkwaardig contact aan te gaan, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te worden en emotionele autonomie te verkrijgen/versterken. In deze leeftijdsfase bestaat er een verhoogde kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een eetstoornis.


Ontwikkeling van de persoonlijkheid

Persoonlijkheidsaspecten kunnen de kans op het ontstaan van een eetstoornis eveneens vergroten. Wanneer je zelfwaardering sterk afhangt van een ideaalbeeld dat je probeert na te streven, ligt een eetstoornis al snel op de loer. Ook als je jezelf uit onzekerheid te veel aanpast aan je omgeving, heb je kans op het ontwikkelen van een eetstoornis. Daarnaast blijkt dat mensen met een eetstoornis vaak extreem perfectionistisch zijn en (te) hoge eisen stellen aan zichzelf, waardoor ze vaak het gevoel hebben te falen.


Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren kunnen ook aanleiding vormen voor het op gang komen van een eetstoornis. Vermoedelijk was er al een sluimerende gevoeligheid voor het ontwikkelen van een eetstoornis aanwezig. Eén of meerdere (on)bewuste gebeurtenissen kunnen de laatste druppel zijn waardoor een eetstoornis ineens actief wordt. Denk hierbij aan omgevingsfactoren zoals een verbroken relatie, het overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, gepest worden op school, het kwijtraken van een baan, de scheiding van de ouders et cetera.


Lichamelijke aanleg

Niet alle mensen met overgewicht hebben een eetstoornis. Maar mensen met overgewicht zijn wel kwetsbaarder om een eetstoornis te ontwikkelen. Al dan niet op doktersadvies zijn mensen met overgewicht vaker geneigd om te diëten. Dit vanwege de specifieke angst om dik te zijn of dik te worden. Diëten heeft echter in de meeste gevallen een averechts effect. Veel mensen worden door diëten alleen maar zwaarder, waardoor de wens om af te vallen nog meer toeneemt. Voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel, waardoor je een ongezonde obsessie met eten en gewicht krijgt.

Ook als je door een ziekte niet meer kunt eten, op dieet moet of medicijnen gebruikt, kun je geobsedeerd raken door gewicht en eten. Dit kan eveneens een aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een eetstoornis.


Sociale en culturele aspecten

Culturele aspecten hebben invloed op de opvattingen die mensen hebben over uiterlijk en over wat mooi en niet mooi is. In het westen wordt jong, mooi en slank/mager over het algemeen gezien als succesvol. Je kunt deze norm afleiden uit de reclamewereld, waarin dit ideaalbeeld vaak wordt geschetst.
Mensen met overgewicht worden al snel gezien als lui en zwak. Het nastreven van een ideaalbeeld is op zichzelf echter onvoldoende om een eetstoornis te ontwikkelen.


Eetstoornis behandeling

Wat de onderliggende oorzaak van je eetstoornis ook is, eten of juist niet eten is niet de oplossing. Het is vaak een copingmechanisme. Dat wil zeggen dat je (niet) eten gebruikt om om te gaan met (problematische) situaties in een poging deze de baas te worden.

Het eetgestoorde gedrag is je vaak zo eigen geworden dat het nog een hele zoektocht is naar de onderliggende oorzaak. De behandeling van een eetstoornis is er daarom op gericht om de controle over eten en je gewicht los te laten. Dit vinden cliënten vaak spannend en eng, maar het levert veel op. Door eten als copingmechanisme los te laten, komen de functie en de onderliggende oorzaak van de eetstoornis beter aan het licht. Alleen dan is behandeling en duurzaam herstel mogelijk.


Ambulante behandeling eetstoornissen

Zoek je professionele hulp om van je eetstoornis af te komen? Bij ons kan je direct een afspraak maken om je persoonlijke situatie in kaart te brengen. Onze behandeling van een eetstoornis is intensief en bewezen effectief. Maar je hoeft niet te worden opgenomen. Wij bieden een ambulante behandeling, wat inhoudt dat je in je eigen vertrouwde omgeving blijft.

☎ Praat nu met een deskundige