Welke gegevens bewaren jullie?

10 januari 2018

Alle gegevens die belangrijk zijn voor jouw behandeling worden bewaard in een digitaal en papieren dossier. Het gaat om de verslaglegging van de individuele en groepsgesprekken, de verslaglegging van de Ehealth contacten, behandeladviezen en toestemmingsverklaringen voor het uitwisselen van informatie.

Het is mogelijk om een kopie op te vragen van jouw dossier, dit kan door een schriftelijk verzoek, inclusief kopie van je ID-bewijs, in te dienen bij jouw behandelaar.