Bel 0800-999 999 8

voor hulp bij verslaving

Heb jij een probleem met verslaving? Aan onze kant zitten Whitney, Richa, Bram, Stein, Charlotte en Joyce te wachten op je telefoontje. Om te zorgen dat jij zo snel mogelijk van je verslavingsproblemen afkomt.

Bel of mail mij terug

Kosten en vergoeding

Je bent voor onze zorg wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering en dus betaal je nooit meer dan het door jou ingestelde eigen risico ( standaard in 2017: € 385,-, tenzij je zelf een hoger eigen risico hebt ingesteld). Je dient daarom op de eerste afspraak je zorgpas mee te brengen.  Trubendorffer levert specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en generalistische basis gezondheidszorg (BGGZ). Voor deze zorg ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg wordt dus vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars  met uitzondering helaas van zorgverzekeraar DSW. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat jouw verzekeraar zegt dat zij onze zorg slechts gedeeltelijk (bijvoorbeeld 80%) vergoeden. In een dergelijk geval nemen wij dit zogenaamde “verzekerings-gat”[1] voor onze rekening! Wel kan jouw verzekeraar (als je dit nog niet betaald hebt) jou een wettelijk verplicht “eigen risico” in rekening brengen (€385,-, tenzij je zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen).

Heb je je eigen risico nog niet aangewend voor andere zorg dan dien je er dus rekening mee te houden dat je zorgverzekeraar dit bedrag in rekening brengt.  Als je besluit om na (een gedeeltelijke) intake niet in behandeling te gaan of als door Trubendorffer wordt besloten dat je niet bij ons in behandeling kunt komen, dan zal facturering van de (gedeeltelijke) intake leiden tot het aanspreken van je openstaande wettelijk verplichte eigen risico. Voor hen die dat willen is er uiteraard ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen de totale kosten van de behandeling uit eigen zak te betalen, dus zonder tussenkomst van een verzekeraar.

Als toegelaten instelling is Trubendorffer opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 73-731517. Met deze unieke code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als erkende GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven hiervoor zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Meer informatie hierover kun je vinden op http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/.

Voor een correcte verwerking van de administratie door je zorgverzekeraar  is het belangrijk dat je bij je eerste bezoek een verwijsbrief van je huisarts meebrengt. Deze verwijsbrief moet gericht zijn aan Trubendorffer en moet vermelden de reden van verwijzing, de datum en een handtekening/stempel.

Ook dien je je altijd te kunnen legitimeren op jouw eerste afspraak.  Hiervoor dien je een paspoort of ID-kaart mee te nemen naar de eerste afspraak.

Als je een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, mogen wij het wegblijftarief (no show) in rekening brengen.

[1]

Trubendorffer is geboren vanuit de gedachte dat mensen met een verslavingsprobleem zoveel mogelijk direct toegang moeten hebben tot (kosten)effectieve hulpverlening van eigen keuze. Deze vrije keuze voor een passende verslavingszorginstelling  is in het huidige verzekeringsklimaat echter niet vanzelfsprekend. Zorgverzekeraars communiceren derhalve soms dat slechts een deel (of helemaal niets) van onze behandeling wordt vergoed. Die informatie klopt niet. Je bent namelijk volledig vrij om te kiezen voor onze behandeling die ook altijd volledig wordt vergoed ongeacht het percentage van vergoeding door je zorgverzekeraar. Omdat wij namelijk graag iedereen die bij ons in behandeling wil komen willen helpen, nemen wij een  ‘verzekeringsgat’ voor onze rekening. (Met “verzekeringsgat” bedoelen we het verschil tussen wat de zorgverzekeraar voor de behandeling aan ons vergoedt conform de zorgverzekeringswet en de NZA tarieven en het verschil wat de behandeling werkelijk kost.) De voorwaarde daarvoor is wel dat je je behandeling afrond. Indien je hier nog vragen over hebt voel je dan vrij om contact met ons op te nemen. Doe dit ook indien je informatie van je verzekeraar ontvangt die strijdig is met het hiervoor gestelde : wij zijn altijd bereid om je verzekeraar voor te lichten met betrekking tot de rechten die je hebt op het gebied van vrije artsen keuze.