Cliëntenraad Trubendorffer zoekt 2 nieuwe

Leden met hart voor de hulpbehoevende cliënt

Wij zoeken 2 nieuwe leden voor het behartigen van de algemene cliëntenbelangen voor cliënten die op welke manier dan ook steun zoeken. De cliëntenraad van Trubendorffer is een onafhankelijk medezeggenschapsraad en denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn.

Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, zorgt zij ervoor dat hiermee rekening gehouden wordt. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede hulp- en dienstverlening bij Trubendorffer. De cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd. De raad is een kritische volger van het beleid, voert overleg met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies.


Over de organisatie

Trubendorffer, Hulp bij verslaving en dubbele diagnose onderscheidt zich in de markt door zijn toegankelijke en effectieve behandelwijze, waarbij cliënten tijdens hun behandeling in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Door korte wachtlijsten en het voor Nederland ongehoorde succespercentage, behandelen we meer dan duizend cliënten per jaar. Onze ambitie is om de organisatie de komende jaren verder te laten groeien. We hebben zeven behandellocaties in Nederland in de steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen, Tilburg, Den Bosch en Maastricht met ca. 200 enthousiaste en bevlogen collega’s.


Korte omschrijving werkzaamheden:

– Vergaderen met andere leden van de cliëntenraad ca. 1 keer per kwartaal
– Overleg met de directie en/of raad van toezicht 2 – 4 keer per jaar.
– Beantwoorden van tussentijds gestelde vragen van cliënten.
– In overleg, bezoeken van locaties.
– Contact onderhouden met cliënten van Trubendorffer.


We zoeken iemand die:

– Bij Trubendorffer in behandeling is of in behandeling is geweest.
– De missie, visie en behandelmethodiek van Trubendorffer onderschrijft.
– Actief in herstel is, dat wil zeggen iemand die abstinent is en 12-stappen zelfhulpgroepen be-zoekt.
– Goede sociale en communicatieve vaardigheden bezit en goed kan samenwerken.
– Het onderscheid ziet tussen cliëntenbelang en het belang van Trubendorffer.
– In staat is het onderscheid te maken tussen eigen persoonlijk belang en cliëntenbelang in het algemeen.


Geboden wordt

– Een positieve en betrokken organisatie.
– Enthousiaste collega-raadsleden.
– Onkostenvergoedingen


Aannameprocedure:

Stuur voor (1 februari 2022) een motivatiebrief naar hr@trubendorffer.nl voor een kennismakingsgesprek met de cliëntenraad en een lid van de directie.