Cliëntenraad Trubendorffer zoekt versterking

Van nieuwe leden

Onze cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden! Ben jij (oud)cliënt bij Trubendorffer en lijkt het jou wat om eraan bij te dragen dat de stem van cliënten gehoord wordt en hun belangen te behartigd worden? Lees dan nu verder en reageer!

Als lid van de cliëntenraad behartig je de algemene belangen voor cliënten die op welke manier dan ook steun zoeken. De cliëntenraad is een onafhankelijk medezeggenschapsraad binnen Trubendorffer. Jullie denken, praten en beslissen mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn.

De cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, zorg je ervoor dat hiermee rekening gehouden wordt. De raad is een kritische volger van het beleid binnen Trubendorffer; je voert overleg met de directie en geeft gevraagd én ongevraagd advies. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede hulp- en dienstverlening bij Trubendorffer.


Over de organisatie

Trubendorffer is dé specialist en koploper in Nederland op het gebied van innovatieve ambulante verslavingszorg. We bieden intensieve ambulante behandelingen bij verslaving en dubbele diagnose. Jaarlijks helpen wij meer dan 1500 cliënten. Om dit te realiseren zetten meer dan 200 medewerkers zich dagelijks in op onze 8 behandellocaties in Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Den Haag, Den Bosch en Maastricht. In Amsterdam hebben wij twee behandellocaties en is ook ons Hoofdkantoor gelokaliseerd.

Als pionier en bepleiter in Nederland van ambulante verslavingszorg heeft Trubendorffer in de loop van haar bestaan een indrukwekkend trackrecord opgebouwd. Dit is voornamelijk te zien aan de hoge scores op het gebied van klanttevredenheid. Onze cliënten beoordelen onze behandeling volgens de CQI met een 8,8 in 2021. Bij Trubendorffer staat de cliënt centraal en werken we voortdurend aan de verbetering van onze zorg- en dienstverlening.


Korte omschrijving werkzaamheden:

– Vergaderen met andere leden van de cliëntenraad ca. 1 keer per kwartaal
– Overleg met de directie en/of raad van toezicht 2 – 4 keer per jaar.
– Beantwoorden van tussentijds gestelde vragen van cliënten.
– In overleg, bezoeken van locaties.
– Contact onderhouden met cliënten van Trubendorffer.


We zoeken iemand die:

– Bij Trubendorffer in behandeling is of in behandeling is geweest.
– De missie, visie en behandelmethodiek van Trubendorffer onderschrijft.
– Actief in herstel is, dat wil zeggen iemand die abstinent is en 12-stappen zelfhulpgroepen bezoekt.
– Goede sociale en communicatieve vaardigheden bezit en goed kan samenwerken.
– Het onderscheid ziet tussen cliëntenbelang en het belang van Trubendorffer.
– In staat is het onderscheid te maken tussen eigen persoonlijk belang en cliëntenbelang in het algemeen.


Wat bieden wij?

– Een positieve en betrokken organisatie.
– Enthousiaste collega-raadsleden.
– Onkostenvergoedingen


Wil je reageren?

Fijn! Stuur voor 1 september 2022 een motivatiebrief naar hr@trubendorffer.nl voor een kennismakingsgesprek met de cliëntenraad en een lid van de directie. Wie weet kom jij binnenkort onze cliëntenraad versterken en een waardevolle rol vervullen voor de cliënten van Trubendorffer.