Bel 0800-999 999 8

voor hulp bij verslaving

Heb jij een probleem met verslaving? Aan onze kant zitten Whitney, Richa, Bram, Stein, Charlotte en Joyce te wachten op je telefoontje. Om te zorgen dat jij zo snel mogelijk van je verslavingsproblemen afkomt.

Bel of mail mij terug

Klachten

Wij spannen ons maximaal in om je te behandelen op een wijze die past bij jouw wensen en verwachtingen. Trubendorffer staat voor kwaliteit en veiligheid en is daarop aanspreekbaar. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling. In dat geval horen wij dat graag van je. Jouw ervaringen kunnen voor medewerkers van Trubendorffer een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Je kunt je klacht op de volgende manieren melden:

Bespreken met de betrokken persoon of afdeling

Je kunt jouw ontevredenheid of klacht kenbaar maken aan de betrokken persoon of afdeling. We gaan dan samen bekijken om zo snel mogelijke tot een oplossing te komen. In zo’n gesprek kunnen dikwijls misverstanden uit de weg geruimd worden. Ook kan je je cliënt coach benaderen met je klacht, door deze schriftelijk kenbaar te maken naar clientsupport@trubendorffer.nl. Zij zal vervolgens zorgen dat je klacht op de juiste plek terecht komt.

Of indien je iemand wilt spreken, die wat meer op afstand staat van je probleem kan je je tot de Cliëntenraad van Trubendorffer wenden (clientenraad@trubendorffer.nl). Hoewel het afhandelen van klachten niet tot een taak van de Cliëntenraad behoort, kunnen zij luisteren naar je klacht en je helpen met de bemiddeling en een mogelijke oplossing.

Bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met een patiëntenvertrouwenspersoon. De PVP is niet in dienst van Trubendorffer en opereert dus volledig onafhankelijk. De PVP kan je helpen de zaken op een rijtje te zetten en zoekt met jou de beste weg om je klacht te verhelpen. De PVP kan bemiddelen tussen jou en de betrokken hulpverlener. De Helpdesk van de Stichting PVP is bereikbaar via tel. 0900-4448888 (10ct/min), helpdesk@pvp.nl of kijk op www.pvp.nl

Klachtencommissie

Als de klacht in een persoonlijk gesprek niet kan worden opgelost, dan kan je een klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Trubendorffer. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit mensen die geen belangen hebben bij Trubendorffer. De commissie heeft tot taak om tot een objectieve en onpartijdige beoordeling te komen. De procedure is als volgt. Je zet je klacht op papier en stuurt deze naar de klachtencommissie. De persoon of afdeling waarop je klacht betrekking heeft, wordt gevraagd om een reactie. Vervolgens oordeelt de Klachtencommissie over de gegrondheid van je klacht. Als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, zal de klachtencommissie de directie aanbevelen de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De directie neemt vervolgens een beslissing over de eventueel te nemen maatregelen. Je ontvangt de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk. De afhandeling van een klacht duurt ongeveer twee maanden.

Je kunt schriftelijk contact opnemen via:

Crisiscare Trubendorffer
t.a.v. Klachtencommissie
Tilanusstraat 8C
1091 BH Amsterdam

Klacht indienen buiten de instelling

Mocht je niet tevreden zijn over de beslissing van de Klachtencommissie, dan kan je je klacht voorleggen aan een aantal andere instanties buiten Trubendorffer. Dit kan onder andere bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de rechter.