Bel 0800-999 999 8

voor hulp bij verslaving

Heb jij een probleem met verslaving? Aan onze kant zitten Whitney, Richa, Bram, Stein, Charlotte en Joyce te wachten op je telefoontje. Om te zorgen dat jij zo snel mogelijk van je verslavingsproblemen afkomt.

Bel of mail mij terug

Frequently Asked Questions Trubendorffer

OVER DE BEHANDELING

Wat gaat er gebeuren tijdens de behandeling?

De behandeling bestaat uit individuele gesprekken met een vaste behandelaar, groepsgesprekken, zelfhulpgroepen en Ehealth contact (mail, Skype, sms, bellen). Trubendorffer werkt aan de hand van 3 behandeldoelen: abstinentie van alle geestverruimende en vernauwende middelen, toeleiding naar de zelfhulpgroepen en het exploreren van onderliggende en in stand houdende mechanismen.

Wat moet ik zelf doen tijdens de behandeling?

Trubendorffer biedt een intensieve therapie. We verwachten van onze cliënten dat ze zich committeren aan de behandeling en dus deelnemen aan de groepsgesprekken en thuiswerk maken. Ook is het van belang van de therapie dat je alle afspraken nakomt, die je met je behandelaar maakt.

Hoe lang duurt het voordat het beter met me gaat?

Het abstinent zijn van je verslaving is een proces met ups en downs. Je kan je beter gaan voelen, omdat je je bevrijd voelt van je verslaving. Tegelijkertijd kan je de verslaving ook gaan missen. Samen met je behandelaar ga je jouw leven gezond proberen in te vullen, waardoor je je beter zal voelen. Voor de een is dit makkelijker dan voor de ander, maar je mag verwachten dat je na 2 tot 4 maanden je beter gaat voelen.

Hoe lang zal de behandeling duren?

Na de intake krijg je een behandelplan voorgelegd. Dit eerste behandeladvies bestaat uit 11 individuele gesprekken, Ehealth contact, het bijwonen van groepsgesprekken en het deelnemen aan zelfhulpgroepen. Op driekwart van de gesprekken zal je samen met je behandelaar de behandeling evalueren en bespreken of je wil stoppen of doorgaan met de behandeling. Jouw behandelaar zal dit bespreken in het behandelteam en zal met een vervolgadvies komen. Dit advies kan inhouden dat de behandeling beëindigd wordt, omdat alle doelen zijn behaald of omdat je het lastig vindt om gemotiveerd te blijven voor de behandeling. Het advies kan tevens zijn om door te gaan met de behandeling, omdat er nog doelen zijn die behaald kunnen worden.

Wat zou ik moeten doen als ik het gevoel heb dat de behandeling niet werkt?

Op het moment dat je merkt dat de behandeling niet werkt, dan kan je dit bespreekbaar maken met je individuele behandelaar. Je kan dan samen bespreken waarom de behandeling niet werkt en hoe jullie verder gaan.

Wanneer start de behandeling?

De behandeling start wanneer het behandelplan is getekend. Er wordt direct gestart met het bijwonen van groepsgesprekken bij Trubendorffer en het deelnemen aan zelfhulpgroepen in je nabije omgeving. Jouw persoonlijke behandelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op om de eerste individuele afspraak in te plannen.

OVER ANDERE VORMEN VAN BEHANDELING

Welke andere mogelijkheden voor behandeling zijn er voor mij?

Trubendorffer is een instelling binnen de Basis en Gespecialiseerde GGZ. Voor sommige cliënten is de behandeling bij Trubendorffer niet intensief genoeg; zij hebben baat bij of geven de voorkeur aan een klinische opname.

Wat zijn de risico’s en beperkingen van deze andere methoden?

Bij een klinische opname werk je niet in je eigen omgeving aan herstel. Dit kan er voor zorgen dat je een veilige omgeving creëert voor jezelf binnen de muren van de instelling, maar dat je makkelijk terugvalt op het moment dat je weer thuis komt. Daarom kiest Trubendorffer voor een ambulante behandeling, waarbij je de behandeling volgt en tegelijkertijd in je eigen leefomgeving verandering kan aanbrengen.

 

OVER ONZE AFSPRAKEN

Hoe moet ik een afspraak bij u maken?

Je kan een afspraak maken bij Trubendorffer door een email te sturen naar intake@trubendorffer.nl of te bellen naar 0800-999 999 8 (24 uur per dag, gratis). Er wordt dan meer informatie gegeven over onze behandeling en je kan een afspraak inplannen voor een intakegesprek.

Hoe lang zal iedere afspraak ongeveer duren?

Voor het intakegesprek ben je ongeveer gedurende 4 uur op een behandellocatie aanwezig. Onze intakeprocedure bestaat uit drie onderdelen die aaneensluitend op één dagdeel plaatsvinden tijdens je afspraak. Tussen de 3 onderdelen in zal er mogelijk wat wachttijd zijn of vragen we je een vragenlijst in te vullen. De individuele gesprekken duren 80 minuten, de groepsgesprekken bij ons op locatie duren 60 minuten.

Wat kan ik doen in geval van een noodsituatie?

Mocht je het gevoel hebben dat je in een crisis raakt en heb je direct hulp nodig, dan kan je bellen naar één van onze locaties. Je zal dan doorverbonden worden met je vaste behandelaar, of een vervanger als je behandelaar niet aanwezig is. Mocht er echt sprake zijn van een crisissituatie, dan zal de behandelaar contact opnemen met de psychiater om in te schatten hoe ernstig de situatie is. Eventueel is opname dan een oplossing.

Wat moet ik doen als ik door slecht weer of door ziekte niet op de afspraak kan komen?

Mocht je door onverwachte omstandigheden niet op een afspraak kunnen verschijnen, dan word je geacht om je af te melden bij je behandelaar. Meld je minimaal 24 uur voor de afspraak af. Mocht dit niet lukken, zorg dan dat je je zo snel mogelijk afmeldt. Je behandelaar zal kijken of de afspraak verzet kan worden of opgevuld kan worden door een telefonisch contact.

OVER VERTROUWELIJKHEID

Wat voor gegevens bewaart u over mijn behandeling?

Alle gegevens die belangrijk zijn voor jouw behandeling worden bewaard in een digitaal en papieren dossier. Het gaat om de verslaglegging van de individuele en groepsgesprekken, de verslaglegging van de Ehealth contacten, behandeladviezen en toestemmingsverklaringen voor het uitwisselen van informatie.

Het is mogelijk om een kopie op te vragen van jouw dossier, dit kan door een schriftelijk verzoek, inclusief kopie van je ID-bewijs, in te dienen bij jouw behandelaar.

Wie hebben er allemaal toegang tot deze gegevens?

Alle behandelaren van Trubendorffer hebben toegang tot jouw dossier. Dit doen we, zodat een eventuele vervanger zich snel kan inlezen in het proces waarin je je bevindt. Ook zorgt het voor een snelle samenwerking tussen behandelaar, groepsleider, psychiater en invallende behandelaren.

Aan wie stuurt u een brief over mijn behandeling?

Tijdens het intakegesprek zal aan je gevraagd worden of je toestemming geeft voor contact met de huisarts of een eventuele andere doorverwijzer. Je hebt de keuze om wel of geen toestemming te geven. Mocht je toestemming hebben gegeven, dan zal de huisarts/verwijzer een brief aan het begin en eind van de behandeling krijgen, zodat ook diegene op de hoogte is van jouw voortgang in de behandeling. Mocht je geen toestemming geven, dan zal er ook geen contact zijn met de huisarts/verwijzer.

Kan het voorkomen dat u de behandeling met anderen bespreekt?

Jouw behandeling wordt alleen besproken met de huisarts/verwijzer als je daar toestemming voor hebt gegeven. Wel wordt jouw behandeling besproken tijdens de evaluatie van jouw behandeling in het behandelteam.

 

OVER GELD

Hoe is de betaling van mijn behandeling geregeld?

De behandeling bij Trubendorffer wordt vergoed vanuit het basispakket. Het enige dat je zelf bijdraagt is het wettelijk verplichte eigen risico dat geldt in het jaar dat je start met je behandeling.

Moet ik betalen voor een afspraak waarop ik niet kan komen? En als ik afbel?

Mocht je door bijzondere, onverwachte omstandigheden niet in staat zijn om op de met jouw geplande afspraak aanwezig te zijn dan dien je hier melding van te maken en tijdig af te zeggen. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij het wegblijftarief (no show) ad € 100,- in rekening. Mocht je 2 keer een afspraak binnen 24 uur afzeggen of zonder afmelden niet komen, dan kan de behandelaar de behandeling beëindigen.

Moet ik betalen als ik u opbel?

Het bellen naar de intake telefoon is gratis. De kosten van het bellen naar de locaties zijn het reguliere tarief.

Als ik alleen op intake kom, wordt dan mijn volledige eigen risico aangesproken?

Ja. Een intake is een kostbare tijdsinvestering. Ook als je besluit om na de intake niet in behandeling te gaan, wordt je openstaande eigen risico volledig aangesproken.

 

OVER KLACHTEN

Bij wie kan ik terecht in het geval dat ik een klacht heb over de behandeling die ik niet met u kan bespreken?

Er staat een uitgebreid klachtenreglement op onze website.