jeugdverslavingszorg den haag

voor ouders

Alcohol

Heb je het gevoel dat je jouw kind wel eens onder invloed van alcohol hebt gezien? Was er een veranderde stemming en/of verminderde coördinatie? Jongeren drinken vaak alcohol, omdat ze dat lekker vinden of het gezellig vinden bij het uitgaan. Na de eerste paar glazen voelen ze zich wat losser en vrijer. Het alcoholgebruik wordt echter problematisch wanneer de leerprestaties van jouw kind achteruit gaan en/of jouw kind niet goed aan te spreken is. Jongeren kunnen ook een neiging hebben tot verslaving van alcohol wanneer zij ergens voor willen vluchten. Het kan zijn dat jouw kind niet lekker in zijn vel zit, gevoelens heeft die hij of zij niet kan uiten en/of zich niet gezien voelt. Alcoholgebruik kan voor jongeren een manier zijn om gevoelens te onderdrukken en de realiteit te ontvluchten. Vaak is er bij alcoholgebruik ook nog sprake van groepsdruk, jouw kind wil misschien graag bij zijn of haar vriendengroep horen en is erg beïnvloedbaar.

Praten met een deskundige is een goede eerste stap om jouw situatie te bespreken en te bepalen of jouw kind hulp bij verslaving nodig heeft. Bel via ☎ 0624249619.


Blowen

Reageert jouw kind vaak langzaam op je? Heb je wel eens rood doorlopen ogen bij jouw kind gezien? Dit zou er eventueel op kunnen duiden dat jouw kind wel eens blowt. Jongeren blowen, zodat ze zich rustig en zorgeloos voelen. Het gebruik van cannabis wordt problematisch wanneer jouw kind een verminderd geheugen en een verminderde concentratie heeft. Ook de schoolprestaties kunnen hieronder lijden. Jongeren kunnen gaan blowen wanneer zij veel aan hun hoofd hebben en weinig rust kunnen vinden in hun dagelijks leven. Daarnaast kunnen jongeren in hun puberteit erg worstelen met hun zelfbeeld en identiteitsontwikkeling. Tot slot kunnen ze ook onzeker zijn. Door middel van blowen verdwijnt dit gevoel voor een korte tijd.


Gamen

Heb je het gevoel dat jouw kind veel gamet? Zit jouw kind uren achter elkaar op zijn kamer? Jongeren gamen omdat ze kicken op de spanning die een game met zich mee brengt. Ze kunnen even uit de realiteit ontsnappen en hoeven nergens anders aan te denken. Het gamen wordt problematisch op het moment dat jouw kind geïrriteerd raakt wanneer hij of zij niet mag gamen en/of het ten koste gaat van werk, studie en nachtrust. Een gameverslaving kan bij jongeren ontstaan wanneer ze zich eenzaam voelen, weinig zelfvertrouwen hebben en/of geringe sociale vaardigheden hebben. Door het gamen hebben jongeren onmiddellijke bevrediging van sociaal contact, erkenning en status. Ook vluchten ze graag in de virtuele wereld, omdat ze de realistische wereld te ingewikkeld vinden.


Herken je bovenstaande problemen bij jouw kind? Dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van een verslaving. Om te ontdekken of er sprake is van een verslaving zal er eerst uitgebreid diagnostisch onderzoek worden gedaan. In hoeverre is er sprake van een verslaving en in hoeverre tast dit het dagelijks leven aan van jouw kind? Daarbij wordt er ook gekeken naar comorbiditeit in de vorm van ADHD, ASS, angst en/of depressie. Tijdens dit diagnostisch proces worden testen en vragenlijsten afgenomen. Na dit traject wordt er een behandelplan opgesteld. Aan de hand van wat er uit het diagnostisch onderzoek komt volgen een aantal modules. Er wordt samen met de jongeren besproken welke module het best passend is. Dit zou ook in combinatie met meerdere modules kunnen gebeuren. De modules kunnen onder andere bestaan uit koken, muziektherapie, cognitieve gedragstherapie, gezinstherapie, sport – en beweging, creativiteit en theater. Daarnaast worden leefstijltrainers ingezet voor het bevorderen van de gezondheid van de jongere. De strekking hiervan is het feit dat binnen een gezonde levensstijl geen verslaving past. De leefstijltrainer geeft de jongere training in voeding, gezondheid, sport, slaap en energiebalans. Uiteindelijk is het belangrijk om preventief te werken en dit kan door jongere een gezonde levensstijl aan te leren.

Bij deze behandeling is het belangrijk dat de naasten van jongeren wordt betrokken door bijvoorbeeld therapeutische gesprekken te voeren met het gezin. Het systeem kan bestaan uit ouders, familieleden of voogden. Uiteraard gebeurd dit in overleg met de jongere. Wanneer een jouw kind 16+ is mag de jongere zelf bepalen of hij of zij zijn systeem wil betrekken bij de behandeling.

☎ Praat nu met een deskundige